Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

TÊN :             CT TNHH DV DU LỊCH KOOL TRIP

TÀI KHOẢN :  0171 003 465 039

NGÂN HÀNG : VIETCOMBANK - CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN